Om Urbangreen –

– Vi har kunskapen kring biologisk dagvattenhantering i stadsrummet
– Ett av dagens stora problemområden

Urbangreens systemlösningar är rotade i kunskap och nytänk oavsett om det är fasadgrönska, sedumtak, sociala taklandskap eller dagvattenrening.

Ett av dagens problemområden i städer är ökad och kraftigare nederbörd, otillräckliga dag-vattensystem med begränsade flöden och översvämningar som konsekvens.
Gröna tak- och fasadytor fördröjer och absorberar vattenflödens intensitet. Med magasinering och sammankopplade systemlösningar kan vi få den biologiska dagvatten-hanteringen att fungera i ett slutet kretslopp.

Urbangreen erbjuder en bredd av gröna produkter som byggstenar och helhet för fastighetsägare, byggherrar, arkitekter och markentreprenörer.

Bolaget har sin historia i Per Nyströms nytänkande utveckling av gröna tak under nittiotalet som också ledde till grundandet av företaget Veg Tech.

Våra produkter är inte bara problemlösare utan också värdehöjare för din fastighet.


Natur 2.0 är vår värdegrund

URBANGREEN utgår från helhetstanken att koppla upp sig på naturliga processer igen. Att återskapa naturen i en stadsmiljö där den helt naturligt bör finnas.

Vi arbetar med frågor om människans relation till natur i staden. Hur kan naturen etablera sig själv? Vi lär ut om hur växtlighetens naturliga skeenden startas, växer och rör sig framåt i stadsmiljö.

Vi tror på att platsanpassade biotoper (växtsamhällen i balans) är framtiden. Ett blåsigt platt tak i central storstad är precis som en karg fjällbrant i Lappland eller som ett ytterskär exponerat för elementen.

Ur detta växer ett produktsortiment fram för naturens lägen i staden, platser där växtsamhällen får fäste i marginalen och börjar växa samman i en grön väv.

Vi delar med oss av den insikten och kunskapen och vill skapa en samsyn med dem vi jobbar med. Det blir också till en gemensam framtidssyn mellan oss och våra samarbetspartners.

Vi jobbar tillsammans för att hållbarhet ska vara lika med trygghet, det ska kännas säkert och långsiktigt, glädje, ge varje betraktare en vacker och positiv upplevelse, tillit, vi gör etiskt rätt från början. För människor, idag och imorgon.


Nordiska biotoper

Växter som klarar klimatet

Vi har valt att använda oss av vår nordiska flora som bas i vårt sortiment av Biotopväggar och Biotoptak. Kunskap och erfarenhet från alla tidigare projekt visar att det enda som fungerar är det som naturen själv har prövat. Norrsidor ska beväxas med biotoper anpassade till mindre sol. Sydsidor till mycket av både värme och ljus. I norden finns hela spektrat av lägesanpassade biotopfamiljer. Vi vet var de växer bäst.