• UG Växtvajer
UG Växtvajer
UG Växtvajer glest monteradUG Växtvajer

UG Växtvajer

Våra vajersystem för klängvegetation ger ännu fler möjligheter till spännande lösningar av grönytor på fasader. Vajersystemet kräver markkontakt med vattentillrinning.

UG Växtvajer datablad

symbol-broschyr UG Fasad Broschyr

  • Vajertjocklek 4 mm

1kr m2