• UG Sedum – ört – gräs
UG Sedum – ört – gräs
UG Sedum – ört – gräs

UG Sedum - ört - gräs

Kan bli allt från ett sedumtak till en ört - gräsyta.

Beroende på projektets förutsättningar kan vi anpassa växterna och uppbyggnaden.

UG Taklandskap datablad

  • Bygghöjd 120 mm
  • Taklutning 0 - 5 °
  • Vikt 120 kg/m2
  • Driftskostnad kr / år / m2

1kr m2