• UG Miljötak
UG Miljötak
UG Miljötak

UG Miljötak

Kan byggas under vintern, med sådd i maj - juni.

Beroende på projektets förutsättningar kan vi anpassa växterna och uppbyggnaden.

UG Taklandskap datablad

symbol-broschyr UG Taklandskap Broschyr

  • Bygghöjd 50 mm
  • Lutning 0 - 10°
  • Vikt 60 - 80 kg/m2
  • Driftskostnad kr / år / m2

1kr m2