• UG Hed / Stäpp
UG Hed/Stäpp
UG Hed – stäpp

UG Hed / Stäpp

Som UG Torräng fast man kan placera / plantera in enstaka vedartade buskar.

Beroende på projektets förutsättningar kan vi anpassa växterna och uppbyggnaden.

UG Taklandskap datablad

  • Bygghöjd 250 mm
  • Taklutning 0 - 5 °
  • Vikt 270 kg/m2
  • Driftskostnad kr / år / m2

1kr m2