• UG Flytande öar
UG Flytande öar
UG Flytande öar

UG Flytande öar

BIOHAVEN® Multifunktionella flytande öar med ekosystemtjänster.

Prefabricerad vegetation i mattor som monteras på flytdonen. Dessa består av återanvänd PET, kokosfiber samt en mindre mängd PP och glasfiber. Lätta att sjösätta och förankra i botten.

Nyhet inom området URBANGREEN HYDROTEKNIK är flytande öar för vattenrening av dagvatten och behandling av annat förorenat vatten. Genom den mycket stora ytan med aktiv biofilm som bildas på växternas rotgardiner kan både besvärande höga nivåer av näringsämnen samt grumlande partiklar reduceras.

URBANGREEN HYDROTEKNIKS flytande öar kan naturligtvis användas både för vattenrening samtidigt som det tillför ögat glädje. Fåglar tycker också om dem och är naturligtvis ett enkelt sätt att öka den biologiska mångfalden i vatten utan egentliga stränder, kajer och liknande. Kan byggas från 1×1 m till mycket stora öar. Förankring sker med dold, rostfri vajer. Stommen är av 90% återanvänt material som PET & PP och är helt fri från polyuretanplast.

1kr st