• Taklandskap

Framtidens mötesplatser

Vi har kunskapen och produkterna som behövs för att rita och formge, projektet, planera och bygga lätta, prunkande och långlivade gröna takanläggningar.

Med sedumtak som grund har vi utvecklat vårt sortiment med mer avancerade vegetationsmiljöer med både träd och buskar, kullar, vattenspeglar, och sten av olika slag. Taklandskap ökar värdet av fastigheter både ekonomiskt och socialt.

Taklandskap

 • UG Sedumtak

  UG Sedumtak

  m2

  Traditionell variant, den vanligaste typen av moss- sedummatta.

  Beroende på projektets förutsättningar kan vi anpassa
  växterna och uppbyggnade…

  Läs mer >>
 • UG Sedum - ört - gräs

  UG Sedum – ört – gräs

  m2

  Kan bli allt från ett sedumtak till en ört – gräsyta.

  Beroende på projektets förutsättningar kan vi anpassa
  växterna och uppbyggnaden.

  <...

  Läs mer >>
 • UG Torräng

  UG Torräng

  m2

  En ängsyta med högre vegetation, ex örter.

  Beroende på projektets förutsättningar kan vi anpassa
  växterna och uppbyggnaden.

   

  Läs mer >>
 • UG Hed/Stäpp

  UG Hed / Stäpp

  m2

  Som UG Torräng fast man kan placera / plantera in enstaka vedartade buskar.

  Beroende på projektets förutsättningar kan vi anpassa
  växterna oc…

  Läs mer >>
 • UG Odlingstak

  UG Odlingstak

  m2

  Nyckeln till ett lyckat odlingstak är en väl fungerande droppbevattning.

  Beroende på projektets förutsättningar kan vi anpassa
  växterna och …

  Läs mer >>
 • UG Skog/Takpark

  UG Skog / Takpark

  m2

  Uppbyggnadshöjden varierar beroende på vegetation.

  Beroende på projektets förutsättningar kan vi anpassa
  växterna och uppbyggnaden.

  Läs mer >>