Systemlösningar

Urbangreens systemlösningar är rotade i kunskap och nytänk oavsett om det är fasadgrönska, sedumtak, sociala taklandskap eller dagvattenrening.

Klicka på de olika delarna av staden för att läsa mer.

Kunskap och nytänk – Natur 2.0

Urbangreen utgår från helhetstanken att koppla upp sig på den naturliga processer igen. Vi skapar natur i stadsmiljö.

Vi har kunskapen om människans relation till natur i staden och hur vi kan utveckla den.

Läs mer om Natur 2.0 >>

Urbangreen sol och ljus

Urbangreen har det senaste inom solenergi- och belysningsutvecklingen.

Vi har senaste tekniken inom solenergi- och belysningslösningar för fastigheter. Våra solcellsglas ger energiutvinning och ljusgenomsläpp på samma gång. Våra integrerade LED belysningssystem drar ned förbrukningen.

Läs mer om Sol och ljus >>

Urbangreen biotoper

Vårt biotopsystem för taklandskap och gröna fasader är anpassat till vår nordiska flora och klimatzon.

Floran är indelad i typiskt nordiska biotopgrupper – Skogen, Alvaret, Ravinen, Stranden, Heden, och Fjället. Våra biotoper bygger en autentisk bild av Svensk natur förflyttad in i det gröna stadsrummet.

Läs mer om Biotoper >>

Inspiration

Urbangreen vill vara en inspirationskälla.

Vi har samlat både projekt som vi har genomfört och andra där vi inte har varit delaktiga. Urvalet är till för att du ska få idéer om vad vi kan göra tillsammans.

Se mer Inspiration >>